Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

470

Afstand in Ligging. K.M. uit het beginpunt.

14,5 Ophaalbrug n°. 3 iyoor gewoon en tram¬

verkeer).

15.0 Schutsluis, Coevordensche of Trageldij ksluis;

schutlengte 32 M., wijdte 5,50 M., diepte 1,70 M.-

K.P. bovenpand = 9,10 + N. A. P. Waterstanden tot 0,70 M. 4- K.P. De sluis staat meestal open; keert naar de Coevordergrachten. '

Doorvaartrecht 0,10 per ton.

15.1 N. Buitengracht te Coevorden.

15,1 coevorden. (Zie schetskaartje n°. 19.)

Havengeld per vaartuig beneden 4 ton vrij; tot en met

15 ton f 0,10; daarboven 0,30.

Liggeld bij langer gebruik dan 24 uren van haven of kade tot 4 ton vrij, tot en met 15 ton f 0,10; daarboven f 0,20, geldig voor 14 dagen. Schepen, welke minstens) 2 maal per week te Coevorden komen, betalen 2/3. i>

15,1-15,3 Buitengracht; breed van 30 M. tot

45 M., diep 1,90 M. (gebaggerd in 1920). 15,3 I Z. Kleine Vecht, doodloopend.

15.3- 15,41 VerbinMngskanaal tusschen de

Buiten- en de Binnengracht; breed van

16 M. tot 18 M.

15.4- 16,0 Binnengracht; breed van 80 M. tot

40 M.

15,5 Draaibrug in den spoorweg Coevorden—

Zwolle.

Geen offlcieele sluitingstijd. 15,8 Z. Coevorden-Vecht kanaal (25); verbinding met de Vecht en de Dedemsvaart bij Ane en met het Overijsselschekanaal (27).

16,0 Draaibrug in den weg Coevorden—

Eschebrügge van de Gem. Coevorden.

j) Ver. van de Gom. Coevorden van 15 Mei 1900.

Sluiten