is toegevoegd aan uw favorieten.

Vlaemische Dichtung

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 a c q u te P e r l

JDorftatt3

Die Sioel ftngt, wo Kof unb WtlbmeJwrnnBen vcrUebt umbalfen ba» 6tim bes 2tcferm«nm? unb gluben fa» bem HbenbpurpurgUms / baf* sroanjtg ÏTtenfcben an ju tunjen fangen.

Der Qtbenbfcbmans ifi aue; »on Xifcb unb BanBen entfliebt ber 3ungbett frobgefcbarter Uranj, bie fiinten «iben ftcb $um Canj, ber %xm biegt um bie tenben ftcb, bie fcblanBen:

Da tripfen ft'e unb ftampfen nacb bem «tftft, bermeil bie Kruge nuf bem lifcbe BlinBen, unb in bie Wangen fteigt ba» frobe Blut:

Dem tflten, ber bott nuf ber ScbweuVfSmacEt, 6tcbft bu bie Cuft aus beiterm ttuge blinBen, jufrieben, bafi er lebt unb treibt unb tut!

8 t>laemlf#e <SeM#t«

113