is toegevoegd aan uw favorieten.

Peccavi ...???

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6

voort — „spreek ik er verder niet meer over. Ik dacht, dat ik als goeie vriendin gerechtigd was, jou mijn waarnemingen mede te deelen."

„Nee, dat ben je niet," verklaarde de jongen kort, zonder er aan te denken, dat hij zich met deze woorden volslagen verried.

Dit alles sloot echter niet uit, dat Max zich in de nabijheid van dit meisje prettig voelde. Het bewustzijn, een romantischen nar in je nabijheid te hebben, dien je slaan en bespotten kan, die lacht als je hem beleedigd en tranen vergiet als je hem goed doet, geeft bevrediging. Hij gaat doorv het vuur voor ons, voedt zich met de hoop, en klampt zich, tot het laatste oogenblik, aan iederen stroohalm vast, trachtend telkens meer en meer stroohalmen te ontdekken, wanneer ook de laatste geknakt is. Jetty stond op, knikte meisjesachtig en zei:

„Ik ga nog even hiernaast naar je moeder, tot straks!"

Met deze woorden ging ze naar de zijdeur. Zij legde reeds haar hand op den knop van de deur, toen Max haar naliep en op een toon, die haar duidelijk tot blijven uitnoodigde, tot haar zei:

„Luister 's... denk jij werkelijk, dat Dikkie Verduinen ?!.. ."

XII.

Dik Verduinen wandelde, over de Groot-Hertogtnnelaan, naar huis. Hij had bij eenige vrienden