is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidraad voor de Rotterdamsche meisjes bij de keuze van een beroep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

Salaris: van den stemmer-werknemer ƒ8—ƒ25 per week.

Opmerkingen. Wij vreezen, dat vooralsnog een vrouw moeilijk emplooi zou vinden te Rotterdam. Te Leiden en te Leeuwarden vinden eenige stemsters een vrij. goéd bestaan,

Vereischten voor het vak zijn: een sterk gestel en een zeer fijn muzikaal gehoor.

45, 46. Boerin. Landbouwster.

Opleiding: in een groot aantal gemeenten (aan cursussen in landbouwhuishoudkunde of zuivelbereiding, somtijds in verbinding met veeteelt of veeverpleging), te Alkmaar (aan cursussen verbonden aan de Huishoud- en Industrieschool) en te Lierop (aan een Huishoud-Landbouwschool voor meisjes uit den boerenstand).

47. Kaasmaakster.

Opleiding: te Hoorn (aan de Vakschool voor Kaasmakers.)

Opmerking. Tot de Vakschool worden toegelaten/e/eerlineen d.w.z. personen, die het kaasmaken als beroep uitoefenen (voorwaarde voor toelating o.a. tenminste 1-jarige werkzaamheid in een inrichting voor fabriekmatige kaasbereiding) en 2e toehoorders, d.w.z. belanghebbenden bij de kaasbereiding, die niet voor het kaasmakersberoep in aanmerking komen (voorwaarde voor toelating voldoende kennis van de praktijk der kaasbereiding),

48. 49. 50. Tuinbouwkundige (kweekster). Tuinierster.

Tuinarchitecte.

Opleiding: te Wageningen (aan de Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool), Aalsmeer, Alkmaar, Boskoop, Hoorn, Lisse, Naaldwijk, Tiel (aan rijkstuinbouw-winterscholen); Veendam (aan de gemeentelijke tuinbouwschool, in wording), Vleuten (op Ida Maria State, uitgaande van de Joodsche Land- en tuinbouwvereeniging), Amsterdam (aan denluinbouw-wintercursus der .Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afd. Amsterdam), te Bussum en Rijswijk (aan. particuliere tuinbouwscholen).

De aanstaande tuinarchitecte moet daarna nog les nemen bij een tuinarchitect, terwijl de avonden moeten