is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidraad voor de Rotterdamsche meisjes bij de keuze van een beroep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

blz.

43. Bibliotheekhoudster 106

44. Bloemenbindster 108

45. Bode 105

46. Boekbindster 108 en 87

47. Boekhoudster . 52

48. Boerin 89

49. Bontwerkster 60

50. Borduurster 61

51. Brievengaardster 111

52. Buffetjuffrouw 105

53. Caissière 104

54. Candidaat-notaris 71

55. Cartonnagewerksier 108 en 87

56. Collectrice van de staatsloterij 106

57. Colportrici 106

58. Commies in den post- en telegraafdienst 64

59. ,. in dienst Van het rijk 91

60. „ in dienst van een spoorwegmaatschappij . . 63

61. Commissionnaire in effecten 52

62. Componiste 74

63. Conservatrice aan een wetenschappelijke instelling . . 93

64. Contróleuse van den arbeid 111

65. Correctrice 112

66. Correspondente 50

67. Corsettenmaakster-bandagiste 57

68. Costuumnaaister, kleedermaakster 58

69. Costuum-ontwerpster 86

70. Coupeuse 58

71. Declamatrice 94

72. Decoratief beeldhouwster . . * 63

73. Depóthoudster 106

74. Detacheuse (vlekkenuitmaakster) 83

75. Diakones ..... ,~ 71

76. Diamantbewerkster 84

77. Dienstbode 28

78. Directrice of adjunct-directrice eener gemeentelijke arbeidsbeurs 111

79. Directrice van een coöperatieve keuken 29

80. „ van een laboratorium 93

81- • .adjunct-directrice van de linnenkamer eener

stoomvaartmaatschappij 102

82. Directrice van .een particulier opvoedingsgesticht, doorgangshuis of reddingshuis 103

•83. Directrice van een post- en telegraafkantoor 64

84. „ van een rijksopvoedingsgesticht 103

85. „ van een school voor At O. 44

86. „ van een tehuis voor schoolgaande kinderen . 102

87. „ van een tuchtschool voor meisjes 36

88. „ van een vacantiekolonie of herstellingsoord . 103

89. „ van een volkshuis (Toynbee-inrichting) ... 103

90. „ , onder-directrice eener rij ksstrafinrichting . . 111 91- „ van een ziekenhuis 45

92. Drogiste 54

93. Enquêtrice-huisbezoekster in dienst der tuberculose¬

bestrijding 82

94. Etsster 73

£5. Explicatrice bij bioscoopvoorstellingen. 113