Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

vrije Woensdag- en Zaterdagmiddagen onze „stumps" ergens op het ruime veld konden plaatsen om een partij te spelen en wij letten niet op gekneusde vingers of blauwe oogen, wij speelden drie jaargetijden van het jaar cricket en niet anders dan dat, en op het Malieveld waren er dan wel een tien a twaalf clubs of meer bezig. Dat Malieveld was erg ongelijk, en in Utrecht, Amsterdam, Leiden, Apeldoorn en Haarlem speelde men al onder even ongunstige omstandigheden, maar wij wisten niet beter. Totdat eens bezoek kwam van Engelsche spelers, en de aanraking met hen bracht ons er toe, allengs velden en speelbaan te verbeteren. Den 30 September 1883 werd de Nederlandsche Cricket Bond opgericht. Dit lichaam heeft veel voor de verbetering van het spel gedaan. Naarmate de spelers meer ervaren werden, legde men goede velden aan. Macadam pitches, waarover een mat gespannen, gaven een bizondere vastheid en kracht aan het batten, en thans schijnt door die overmacht van het batten het bowlen achteruit te zijn gegaan. Het is zeker, dat bowlers als de beide Beyerincks, Tromp de Haas en vooral Posthuma weinig meer worden gevonden, maar in het algemeen weten de bowlers toch met systeem te weiken, en te zoeken naar de fouten van den batsman.

Na dé oprichting van den N. C. B. hebben Nederlandsche elftallen aanhoudend tegen Engelsche, Belgische, Fransche, ja Duitsche Xl-tallen gespeeld, en zeer dikwijls de overwinning op de bezoekers behaald. Met dat al blijven de Engelschen nog altijd onze leermeesters. Vooral moeten we er hier in Holland toe komen, dat de schoolhoofden en de ouders zich niet tegen cricket kanten, zooals zij dat tegen voetbal doen. De Engelsche schoolhoofden hebben reeds sinds een honderdtal jaren het cricketspel als lichamelijk en geestelijk opvoedend spel ten zeerste aangemoedigd. Het spel immers eischt een

Sluiten