is toegevoegd aan uw favorieten.

In de morgenzon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

ZOMERNACHT

dergedaalde sterrenbeeld brachten ons op een onderstelling.

Kwam ook hij misschien neergezweefd van heel hoog? "Was hij misschien een bewoner van de „eilanden der zaligen"; van een der wolkjes die we tegen zonsondergang hadden zien drijven vlak bij 't zenith? Was hij soms een herder uit de verre oudheid, die zich, na een lang deugdzaam leven, ginds op die eilandengroep de gestalte en de kracht en het geluk der jeugd had mogen zien hergeven? ...

Had, wat daar opsteeg van de heuvelen, ook hem bereikt? Had dit zijn gedachte teruggevoerd naar de aarde? En was hij, gedragen door die gedachte, zonder het te weten afgedaald naar dit mooie landje, zooveel gelijkend op den grond zijner geboorte?

Had hij toen, bij gemis aan een herdersfluit, ergens in een der ver afgelegen huisjes 't eerste het beste muziekinsbrument gegrepen?

Geen wonder dan dat hij, de hemeling, daaruit tonen wist te tooveren die den bewoner van ' t huisje vol verbazing de handen zouden hebben doen ineen slaan!

Verstonden zelfs gedrochtelijke tritons niet de kunst om uit een plompe kinkhoorn — de