Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 -

Na de restauratie van het Oranjehuis vertoefde Willem I met zu'ne echtgenoote daar dikwijls om uit te rusten van zijne beslom meringenIn de nieuwere tjjd hebben we daar menigmaal de eerste gemalin van Koning Willem III de trappen van het bordes zien op- en afgaan. Op 3 Juni 1877 is Koningin Sophia aldaar overleden.

Van het laatste historische moment in het Huis-in-'t-Bosch — de eerste Vredesconferentie — behoeven we niets te zeggen en gaan een eindweegs verder.

Uit de nieuwere tjjden zullen zich oude Hagenaars nog herinneren de tweede tent of sociëteit, alwaar op de zomer-Zondagmiddagen de blauwjassen en later de muziek der dragonders er lustig op losbliezen. Het was daar des Zondags voor de burgerluidjes een ontspanningsoord.

Toen de pachttyd was verstreken moest het gebouw verdwynen. De minister sprak zijn veto: „Weg er mee, gelijktijdig met de zoogenaamde tentjes langs het malieveld !''

Onwillekeurig komt ons nu voor den geest de oude toestand van het sociëteitsgebouw der Witte, voorheen aangeduid als de tent in het bosch.

In 1819 was er werkelijk sprake van tenk

Aan het bestuur der Witte werd door het domeinbestuur vergunning gegeven tot het plaatsen van een linnen tent en ter wering van het publiek — zooals werd vermeld — eene afsluiting' van touwen en paaltjes rondom.

Boomen werden omgehakt en de linnen tent was spoedig gereed tot rustplaats en ontspanning der leden van de Witte, zoo het heette.

Echter reeds vier jaar later kwam het bestuur der sociëteit met het verzoek een houten tent te mogen bouwen; de linnen tent voldeed niet. Het verzoek werd toegestaan, gelijktijdig voor het plaatsen van een ijzeren hek ter afsluiting. We herinneren

Sluiten