is toegevoegd aan uw favorieten.

De ijskoningin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

HOOFDSTUK XII. EEN LANDKAART.

Nog enkele dagen bleven wij te St. Moritz en vervolgens keerden wij terug naar den huislijken haard. G.G. deed ons het genoegen nog korten tijd te Rotterdam onze gast te zijn en keerde daarop naar Londen terug, waar hij weldra wederom geheel in beslag genomen werd door zijn beroepsbezigheden, i

Ook ik had mijn practijk hervat. Het was nu Juli en wat men in ons land „een slappen tijd" pleegt te noemen. Ik had het niet al te druk en kon een groot gedeelte van mijn tijd aan vrouw en dochter wijden.

Het spreekt van zelf, dat de tragische gebeurtenissen, die wij in het Engadin hadden medegemaakt, dikwijls het onderwerp van gesprek tusschen Maud en mij uitmaakten. Herhaaldelijk verdiepten wij ons in gissingen en onderstellingen, maar deze brachten ons niet verder: het geheim van den Corvatsch-gletscher bleef onopgelost.

Uit de couranten wisten wij, dat de jonge Lord Grimsburn in de kapel van Grimsburn-Abbey was bijgezet en dat Lord Edward en Lady Angela zich thans daar gevestigd hadden. Dikwijls vroegen wij ons af, of G.G., die ons immers gezegd had, in Engeland naar „nieuwe feiten" te willen uitkijken, daarmede inderdaad begonnen was. Ik had hem, sinds hij afscheid van ons genomen had, één brief geschreven, waarin ik — schuchter en bescheidenlijk — een vraag in dien zin gewaagd had. Maar ik was blijkbaar te schuchter en bescheiden geweest; want in den opgewekten brief, dien hij mij terugschreef, werd die vraag geheel over het hoofd gezien!

8*