Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevens de meeste blaren op een spiraallijn boven elkaar te staan en blijven de planten zwak. Men duidt deze bijzondere groei aan met den naam van klemdraai. Dat hier twee rassen, een normaal en een klemdraairas, bestaan, blijkt, als men op de erfelijkheid van het uiterlijk let. In het normale ras komen geen planten met klemdraai voor. Uit het zaad van de planten van het andere ras, zoowel van de normale als van de gedraaide exemplaren gewonnen, komen evenwel steeds naast normale planten ook gedraaide op. Maar het percentage der klemdraaiplanten is niet steeds even groot. De Vries ontdekte, dat dit afhankelijk was van de omstandigheden in een gevoelige periode, namelijk het tijdperk in het leven der kiemplant, dat aan dat der stengelvorming voorafgaat. Was de voeding in dit tijdperk gunstig en duurde dit tijdperk lang (wat bij vroeg in het voorjaar uitzaaien het geval is) dan was het percentage der klemdraaiplanten, die uit het zaad voortkwamen, groot (bijv. 35 °/o); in het tegenovergestelde geval was het klein (een paar percent of minder).

Door de keuze van het tijdstip van het uitzaaien van het zaad en het regelen van de voeding der kiemplanten had de Vries het dus in zijn macht uit het zaad van het klemdraairas öf zeer weinig öf voor een derde gedeelte gedraaide planten te doen opgroeien.

Men ziet, de invloed der omstandigheden, waarvoor de plant in deze gevoelige periode vatbaar 10

Sluiten