is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van een bankier aan zijn zoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afschrikt. Wij hebben echter ook gezien dat de moeilijkheden belangrijk verminderd kunnen worden, ja dat de contante handel zelfs in een met den termijnhandel op gelijke lijn staanden vorm van zakendoen veranderd kan worden, wanneer de onmiddellijke contante betaling door crediet en de onmiddellijke levering van effecten door het gebruikelijke leenen er van ook voor zulke personen mogelijk wordt gemaakt die niet over geld of effecten beschikken. In New-York is, zooals ik je in een van mijn vroegere brieven heb aangetoond, deze verandering van kas- in pseudo termijn-affaire op zoo geniale wijze geschied dat men hier nog slechts van een in schijn contanten handel kan spreken. En op soortgelijke wijze weet elke beurs zich te helpen wanneer bepaalde kassa-papieren om de een of andere reden — tegen de bedoeling van het contante principe in — in den maalstroom der beroepsspeculatie verzeild raken. In dit geval komen de voordeden van den contanten handel voor den effectenbezitter te vervallen. Tegelijkertijd echter ook de nadeelen van een beperkte markt en de moeilijkheid om maatregelen te nemen voor de toekomst. Daartegenover ontstaat nu echter een nieuw nadeel n.1. het gevaar van de verkrachting van de markt door plotselinge weigering van crediet of effecten. Dit gevaar moet ik je in het kort duidelijk maken.

Stel je eens een markt voor, beste James, van een papier dat contant verhandeld wordt en waarin de meeste transacties op speculatieven grondslag en met crediet worden bewerkstelligd. En stel je verder voor dat plotseling de vooraan staande geldschieters beslui-

108