is toegevoegd aan je favorieten.

Storm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300

doode toe beschaamd en rampzalig weer weggeloopen, zonder iets verkregen te hebben?

Met aarzelende oprechtheid bekende zij zich eindelijk waarom. Zij had gehoopt, dat hij verrast zou opstaan, haar handen zou grijpen en haar zou doen neerzitten als een hooggeëerde gast; zij had gehoopt, dat hij in verrukking haar naam stamelen en haar eindelijk, eindelijk bekennen zou, dat zijn schoone liefdeverzen gewijd waren aan haar. Ze had zich zóó verdroomd in dit toekomstig geluk, dat ze zijn afwerende houding toeschreef aan de schuwheid van zijn liefde, omdat hij haar vereerde; zóó hoog vereerde hij haar, dat hij zijn gevoel voor haar niet durfde toonen. Had hij in een zijner verzen niet beleden:

Mijn liefde is te groot voor uiting."

En nu? Nu wist ze, dat zijn gedachten niet van haar vervuld waren geweest, anders zou hij gevoeld hebben, dat zij stond in zijn onmiddellijke nabijheid; dan zou hij in een spontaan élan zijn opgesprongen en haar gedankt hebben voor haar komst.