Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 8 —

en weer bewogen met haar waaiersJ ^

de wanhopige hand van die ongelukkige. Aiies

deed oj dat oogenblik een nabij zijnde uitbarsting

^Orfdtn gala-Antoine had men ons als nieuwigheid een Elzasser ballet gegeven. Na het eerste tableau pruttelde een gouvernementeel journalist m de gange™ tijdens de pauze : «Ik meende een oogenblik dat ze de Fransche driekleur voor den dag zouden gaan halen... Het zijn nog met die soort dingen die ons Elzas-Lotharingen terug zullen geverf(20 Juni 1914). Na bet balletj.komt Edmond Rostand het publiek toespreken. Mijn collega Edmond Rostand, ge weet het, Wtni^ ^. rader de woorden en de beelden Hij drukt tr zijn ontevredenheid over uit, dat Antome verplicht i naar de Turken te gaan, naar onze ™?f*'J£ Turken ! - Zij waren toen onze vrienden ! En toen hS gesproken had, applaudisseerde de geheele zaal en ri pom Antoine ; men wilde hem toefen Si moet verschijnen en Antome verschi n . Hij komt den rug rondend, met een gezicht dat Sik knorrig, diep bewogen en sarcastisch is. Zijn ronde oogwerpt over deze van aigretten p£men paarlen, diamanten trillende en flikkerende S'een tegelik verwonderde, droevige en spottende blik en hij groet, hij, de overwonnene, wien men een trSmf brengt. Maar zijn blik, zijn groet, ietwat zwSr en moede, dat alles wil zeggen (o, hoe goed heb ik hem begrepen) : ^,

«Ja gij zijt heel lief vanavond, omdat gij Uw loges duizend frank en Uw stalles-plaatsen honderd rink betaald hebt. En dan. heeft^men U gezegd dat het een kunstmanifestatie was ; dan komt gi] opzeilen en gij geeft mij Uw applaus, al naai. gelang gii Uw plaatsen duurder betaald hebt Zeker ik ben zeer getroffen, maar niet tot in 't binnenste v^n mijn haft; gij hadt de andere avonden m g o^ ten getale moeten opkomen, toen mijn plaatsen maar acht frank kostten en ik U in schoone decors

Sluiten