is toegevoegd aan uw favorieten.

Schijnlicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

welken vorm dan ook gegoten, een beleediging zou zijn, zou misschien haar beide handen nog dicht knijpen, als ik de mooie rol zou spelen en haar zou aanbieden haar al het gebeurde te doen vergeten.

„We zouden dan, in zeker opzicht, quittes zijn. Hetgeen er toen dien avond, in haar nederig home in het Bosch, tusschen ons is voorgevallen, was een post ten mijnen nadeele.

„Daar tegenover staat, dat haar verloving met een mijner beste vrienden, als ontrouw en als verraad, kan worden geboekt.

„Als ik nu zoo grootmoedig zou zijn om haar vergiffenis te schenken, kan zij van haar kant niet minder doen, dan hetgeen ik, in haar oog, misdaan heb, voorbij zien en dan kan alles tusschen ons weer in orde komen. Waarachtig, ik zou die kleine Nan met haar mooie kinderoogen, haar schitterend blank teint et tout le reste wel willen hebben, zelfs al was ze een poosje met een ander geëngageerd. En zij zou toch ook liever met mij trouwen dan met een ander, een vreemde nog wel, een Prieschen hardkop. Ze zou mij toch veel amusanter vinden dan dien saaien Yme."

En er op doorgaande, wond André zich zóózeer voor de zaak op, dat ze hem reeds beklonken scheen. Hij had, in figuurlijken zin, slechts zijn hand uit te steken en Nanny's hartelijk, stevig pootje zou er met het grootste vertrouwen in rusten.

Hij ging zelfs zóó ver, dat hij een vel papier kreeg en

„Nee, dat niet, dat zou ploertig zijn. Wat Heerema doet, moet hij zelf weten, maar ik wil me niet aan een laagheid schuldig maken "