is toegevoegd aan uw favorieten.

Het suikerpaleis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

HOOFDSTUK IX.

Een winkeljuffrouw gevraagd!

Sint-Nicolaas is reuze druk en prachtig geweest. Kerstmis niet veel minder!

Er is wel geen vrede gekomen, maar er schijnt toch veel welvaart te heerschen, ten minste, er wordt veel gekocht en er is nog nooit zoo veel gesnoept!

Er wordt, als verontschuldiging beweerd, dat het brood zoo weinig voedzaam is en dat men veel gauwer honger krijgt dan vroeger.

De reepen chocolaad vliegen weg, de cakes eveneens; de uitgehongerde Haagsche schoonen vullen zich de slecht gevulde magen met Kwatta en Driessen, met Rademaker's tric-trac en Krul's Chocolat Suisse en verder met Patria's cakes en biscuits.

Sedert kort zijn er twee nieuwe merken bijgekomen „1825" en Soda finel

De laatste zijn volmaakt! bijna even goed als de beroemde Huntley & Palmers, volgens 't beweren van sommigen zelfs beter.

Zoodra er iets nieuws uit komt, is 't bij van Poeteren in „Het Suiker-Paleis" te vinden; hij heeft geen handen genoeg om te bedienen.

De boekhouder is den heelen dag in de zaak, juffrouw Berghuis en de juffrouw, die^ anders weckte, eveneens. In den winter is er voor de laatste niet veel te doen, enkel nu en dan de flesschen nazien en ze controleeren. Zoodra ze leeg terug komen van de klanten, worden ze gesteriliseerd en weggezet.