Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Ze is ook zoo verwend in haar jeugd, door dat haar vader een allereerste en gros zaak had van alles, wat maar mooi en kunstig was, en zij bovendien, van af haar vroegste jeugd, intiem aan huis was gekomen bij de schatrijke familie Schönwerth.

De patriciërs-woning, waar de Oostenrijksche bankier was neergestreken, was een der fraaiste en keurigstingerichte grachtenhuizen van heel Amsterdam.

Ze was daardoor haar gansche leven aan luxe gewend, want Clara, de eenige dochter van den heer Schönwerth, die vrij jong weduwnaar was geworden, had geen grooter genot gekend dan alles met haar vriendinnetje te deelen.

Booze tongen beweerden dat Elisabeth er door verwend was en zich te goed rekende voor een huwelijk met een burgerjongen.

In zooverre hadden zii gelijk dat zij, ook door haar Engelsche moeder, tè refined was om zich te kunnen schikken in de benepenheid, aan 't kleinburgerlijke eigen.

Een groote teleurstelling in haar prille jeugd, toen ze smoorlijk verliefd was op een Pranschen neef, had haar onverschillig gemaakt voor de hofmakers, die haar, als bizonder mooi meisje, 't leven lastig maakten, in plaats van er de vreugde van te verhoogen, gelijk ze het in hun verwaande onschuld meenden.

Sluiten