Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STENOGRAFISCH VERSLAG van de Vergadering van den Loonraad in Vereenigde Zitting gehouden op Donderdag 19 December 1918, des voormiddags te IOV2 nnr in de groote zaal van het Hotel „De Twee Steden", te 's-Gravenhage.

AGENDA:

1. Openingsrede van den Voorzitter.

2. Algemeene mededeelingen betreffende de regeling der Werkzaamheden.

3. Vaststelling van het Reglement voor den Loonraad (Ontwerp bijgaand).

4. Mededeeling van het standpunt der werkgevers ten opzichte van den arbeidsduur, de indeeling van den werktijd en het standaardloon in de havenbedrijven ; bespreking hieromtrent en eventueele bepaling van het standpunt van den Loonraad.

5. Mededeeling van het standpunt der werkgevers ten opzichte van den arbeidsduur en het standaardloon voor de mindere schepelingen ; bespreking hieromtrent en eventueele bepaling van het standpunt van den Loonraad.

6. Rondvraag.

De vergadering wordt uiterlijk te 5.30 uur n.m. geschorst tot Zaterdagmorgen ÏO1^ uur en alsdan tezelfder plaatse voortgezet.

Sluiten