is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe leer ik schaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbeeld hoogstens tot f 5 komen als op g 6 een stuk staat. Is dit stuk op g 6 een vijandelijk stuk, dan kan de Dame van d 3 op g 6 geplaatst worden, mits het vijandelijke stuk van het bord verwijderd worde. Men zegt dan, dat dit stuk wordt genomen (geslagen). Maar daarmede is dan de zet geëindigd, de witte (zwarte) Dame komt inplaats van het zwarte (witte) stuk op g 6 en kan pas bij den volgenden zet, desverkiezende, naar h 7 gaan. Er mogen nooit twee stukken op één veld staan en stukken van de eigen kleur mag men niet slaan. Staat dus een Witte Dame op d 3 en een witte pion op g 6, dan zijn de velden g 6 en h 7 voor de Dame ontoegankelijk.

lü SP ÜP ÜP ÜP ÜP 1P 1P

W Au..^u In *

1Ü ÜP SP lü

IIP lÉP liP lÉP

Diagram 6.

De met een punt (•) aangegeven velden zijn voor het Paard bereikbaar.

Zoo worden ook de bewegingslijnen van Koning, Toren en Looper door de stukken van de eigen kleur versperd. Staat in de bewegingsrichting ergens een vijandelijk stuk, dan kan de beweging hoogstens tot dat veld worden uitgestrekt, waarbij danhetvijandelijke stuk moet worden genomen.

Dit echter geldt niet voor het Paard, dit springt over de hindernissen, zoodat het Paard van d 5 de genoemde velden kan bereiken, onverschillig welke stukken van de eigen of vijandelijke kleur daar tusschen staan. Alleen als een dezer velden reeds door een stuk van de eigen kleur bezet is kan het Paard er niet komen, staat er een vijandelijk stuk, dan kan het Paard dit stuk slaan.

Deze omstandigheid is van groote beteekenis.