is toegevoegd aan uw favorieten.

Lichtstralen aan mijn levensavond

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

De Collectanten van Gelderland's Achterhoek.

Er wordt op verschillende wijzen gecollecteerd. In Amerika in de Gereformeerde Kerken, in den staat lowa b. v., zelfs met kleine met zijde gevoerde mandjes en men heeft mij daar meermalen gevraagd of in Holland de klok nog moest geluid worden door de schel aan den collectezak, óm de hoorders, die door de preek in slaap gedommeld zijn, wakker te maken.

Ik heb eenmaal een collecte ontvangen, die verzameld was in een handschoen, die ik bij het binnentreden in de kerk had verloren.

De kerk was zoo vol hoorders dat een groot getal aan de deur moest blijven staan, en de collectant de buitenstaanden met zijn buidel niet kon bereiken.

Een van deze vrienden zeide: „Ik heb hier een handschoen van Van 't Lindenhqut, die wat geven wil late hier wat invallen." Ik moest dien avond nog naar een andere plaats waar ik logeerde en bij de collecte, die mij den volgenden dag werd bezorgd, was de handschoen, met een klein briefje er aan verbonden: Gecollecteerd buiten de kerk (handschoen collecte).

Ik had mijn handschoen terug en 17 gulden voor de weezen. In de kerk werd ruim 100 gulden gecollecteerd. De plaats waar dit geschied is, was Genemuiden.

De collectanten, waarvan ik thans ga verhalen, hadden noch klingelbuidel, noch kerkezakje, noch handschoenen. Zij namen met hun beiden twee boonenstaken mede; die leiden ze op elk hunner schouders en hingen aan iederen boonenstaak een paar metworsten, die zij van hun ouders gekregen