Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ja, ik zag geen taxi in Suresnes, zei de heer Guichard, alsof hij zich moest verontschuldigen over het feit, dat hij met een zoo ordinair vervoermiddel als een tram gekomen was.

— U moet mij helpen, Mr. Crampton! vervolgde hij op een wanhopigen toon. U moet haar terugvinden!

— Zegt u mij dan eerst, wie er verloren is.

— Madame de St.-Aubin! Het is verschrikkelijk.... En morgenavond moet de première plaatshebben....

— Madame de St.-Aubin? herhaalde Crampton. Van het Théatre Ambigu?

— Ja mijnheer! Kent u haar?

Ik heb haar een paar maal zien spelen. Een begaafde actrice.

— Een genie, mijnheer! Een genie! En mooi als een engel! Het is verschrikkelijk.... Ze is spoorloos verdwenen, misschien wel vermoord....

Hij verborg wanhopig het hoofd in de handen.

— Vertelt u eens zoo geregeld mogelijk, wat u van de verdwijning van mevrouw de St.-Aubin afweet, verzocht Crampton. Alleen dan is er kans op, dat ik iets voor u kan doen.

— U heeft gelijk; ik zal mij beheerschen, zei de heer Guichard, zich oprichtend.

— Ik kan u eigenlijk weinig anders vertellen dan dat zij verdwenen is, vervolgde hij mismoedig. Gistermorgen bij de repetitie van mijn stuk — mijn eerste stuk, heeren; morgenavond gaat de première —wachtten wij tevergeefs op haar; er werd getelefoneerd naar haar huis in Suresnes, en toen vernamen wij, dat madame de St.-Aubin den vorigen avond was uitgegaan en niet teruggekomen. Wij hebben niets meer van haar gehoord. Ik ben gisteren dadelijk naar Suresnes gegaan om inlichtingen in te winnen; ik heb me laten aandienen bij den graaf de St.-Aubin; dat is haar man.

— En kon die u niets naders vertellen?

— Of hij het kón weet ik niet; maar hij deed het niet. Hij stond mij nauwelijks te woord en zei dat hij zich met het tooneel-gedoe van zijn vrouw volstrekt niet inliet. Ik riep uit, dat het hem toch

8

Sluiten