is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Spaansche goud

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel vertellen; op het oogenblik zal het je wel het meest interesseeren, wat de cijfers beteekenen. Ik bevestigde dit.

— We hadden al uitgemaakt, dat de letters beteekenden: Vietor Hugo, Misérables V, hernam Crampton. De veronderstelling lag dus voor de hand, dat de cijfers zouden wijzen op letters of woorden uit dat boek, die tezamen de oplossing zouden geven. Zulke geheimschriften zijn wel meer bedacht; in de geschiedenis komen er verschillende voor. Er bestaan verscheidene methodes; je begrijpt wel, dat men op verschillende manieren de woorden kan uitzoeken en door cijfers aangeven. Als je nu deze rijtjes goed bekijkt zie je, dat er regelmaat in is, wat de nullen betreft; telkens komen er vier of vijf cijfers en dan volgt er een nul. Daardoor kwam ik op de gedachte, dat de nullen alleen dienden om de cijfergroepen te scheiden. Wij krijgen dan de volgende groepen:

85143 — 7462 — 73133 — 15117 — — 6693 — 62185 —

6334 — 5375 — 5343-

Er waren nu drie mogelijkheden. Deze getallen konden doelen op bepaalde letters, op bepaalde woorden, of op bepaalde bladzijden, in het laatste geval gecombineerd met een der twee vorige mogelijkheden. ,

Kijk nu eens hier: er zijn groepjes, die met dezelfde cijfers beginnen. Het vierde en het vijfde beginnen met 15, het negende en het tiende met 53. Dat hier hetzelfde woord bedoeld zou worden, was niet waarschijnhjk. Dezelfde letter zou kunnen, maar door de letters van het boek volgens de cijfers uit te zoeken, kon ik op geen enkele manier een goede combinatie krijgen. Ik spaar je het gepuzzel, dat ik met de letters uitgehaald heb, en vertel je maar dadehjk, dat ik tot de veronderetelling kwam, dat die gelijke getallen 15 en 53 bladzijden zouden aanwijzen. Dit was zeer aannemehjk; het lag voor de hand, dat de samensteller van het geheimschrift soms op één bladzijde meer dan één woord gevonden had dat hem dienen kon. Logisch doordenkend, kwam ik er toe, aan te nemen, dat de twee begincijfers van de andere groepen eveneens een getal zouden

in