Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

landschen kring paste ze niet, 't frivool-dartel schepseltje, vol hartstocht voor tooneel, literatuur, vol artistiek gevoel.

Zijn huwelijk gaf 'n verwijdering tusschen den dokter en zijn familie. Dokter van Hilken had geen spijt van zijn keuze en daar hij 'n zeer drukke praktijk had, was zijn vrouw meestal alleen en verdeelde haar tijd tusschen de kinderen, 't huisgezin en haar artistieke neigingen. In hun huis bleef altijd iets hangen van dwarrelende drukte. Ze gaven diners, ze kleedde zich hoogst artistiek, ze ontving beroemde artisten, stelde belang in alles wat kunst betrof. Dan kwamen de drie dochtertjes bij mama hun „entrez de salon" maken. Cornélie, de oudste en onknapste, een stil verlegen kind, dat zich schuw terug trok, maar Béatrice en Julie . . . „o die doddige snoesjes met de prachtige fluweelige oogen van Mama . .. die stalen de harten der gasten." Cornélie was 't evenbeeld van haar

Sluiten