is toegevoegd aan uw favorieten.

Het schoonzusje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

vulde de lucht. Uit 'n huis aan den overkant klonken pianotonen; eerst 'n wals, tonen van bevallig meesleepende vroolijkheid, gevolgd door 'n sonate van Beethoven. Een welluidende weemoed doorsuisde de stille avondlucht ...

„Dat is beter!" zeide Cornélie . ..

Stil zaten de drie vrouwen bijeen, elk verdiept in eigen gedachten.

Cornélie's hooge figuur dook geheel weg in den hoog-omranden leuningstoel, ze zag Julie 't theegoed klaarzetten, den stoom zich werkend uit de bouilloirtuit met kort, puffig geluid; de geelomkapte schemerlamp trok muggen aan, zoemig gonzend... om de lamp.

Julie zette zich weer in den schommelstoel, wippend de kleine voeten heen en weer.

Cornélie dacht even aan haar patiënten, de uitwerking van 'n nieuw uitgevonden serum, waar men zich in geneeskundige kringen bizonder voor interesseerde ... o