Overzicht van de jaarverslagen over 1916 en 1917 van G.J. Oudemans, oud-resident van de Preanger-Regentschappen, betreffende het toezicht op studeerenden voor den Indischen dienst en de zorg voor tijdelijk in Nederland verblijf houdende personen van Indiche afkomst, hem door den minister van koloniën opgedragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar