Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladzijde.

I. Dr. H. M. van Nes, In tegenwoordigheid van

God en van zijne gemeente 1

II. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Belijden en

gelooven 21

III. Dr. W. J. Aalders, God, de Vader .... 37

IV. Dr. W. J. Aalders, De Zoon 60

V. Dr. W. J. Aalders, De Heilige Geest. ... 83 VI. Dr. A. van Veldhuizen, Ware belijders . . . 105

VII. Dr. D. Plooy, Door Gods genade 122

VIII. Dr. J. Lammerts van Bueren, De zonde verzaken 141

IX. Chr. Hunningher, Streven naar heiligmaking . 159

X. Dr. E. Barger, Den Heiland volgen .... 173

XI. A. S. Talma, Voorspoed en tegenspoed . . . 191

XII. G. F. Haspels, Leven en sterven 209

XIII. Dr. A. M. Brouwer, Het Godsrijk. . . . . 232

XIV. L. W. Bakhuizen van den Brink. De Kerk. . 252

Sluiten