Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

A.

Maximumprijzen vastgesteld ingevolge art. 2 der | Distributiewet 1916.

Azijn (al dan niet gepasteuriseerd).

— (zijnde een kleurlooze vloeistof met een — gelialte van ten minste 3 pet. watervrij

azijnzuur

Spirit (zijnde een kleurlooze vloeistof met — een gehalte van ten minste 8 pet. watervrij azijnzuur en bestemd om door een tussGhenhandelaar te worden versneden tot „azijn".)

Bacon. Bakmeel.

— (50 pet, boekweitmeel 50 pet. rijstmeel) — Beendermeel.

Beendermeel

Bessensap.

— met een extractgehalte van 7* pet. of meer — Bestmeel.

— (Zie ook meel)

!) Deze prijzen gelden exclusief fust of flesch of verpakking zullende

3) Als staangeld voor de flesschen mag door den verkooper ten teruggave moet worden gerestitueerd.

13

B.

Maximumprijzen vastgesteld ingevolge art. 8. 3de lid der Distributiewet 1916.

Groothandelprijs. Tusschenhandelprijs. Kleinhandelprijs.

per 240 L., * of * anker bij afname van \ anker per flesch met een inlaf 0,09 per liter J) van 40 L. of minder 10 houd van ten minste ets. per liter, bij afname 7* d.L. f 0,12, per d.L. van | H.L. fust f 0.09* f 0,02 J) per liter J)

f 30 bij levering aan — I tusschenhandelaren,die op 1 Juli 1917 bekend waren als tevens te ver\ koopen azijn in het klein f 29 bij levering aan alle andere tusschenhandelaren; beide prijzen per H.L. van 10 pet.

— — f 0,55 per * K.G.

II f 55 per 100 K.G. netto, f 56 per 100 K.G. netto, f 0,34 per * K.G. zakken op rekening zakken op rekening

f 20 per 100 K.G. af — —

I fabriek, incl. emballage

. f 0,10 per | flesch, — f 0,47 per + flesch »)

I f 0,21 per * flesch f 0,25 per * flesch.

— f 0,22 per K.G. f 0,28 per K.G.

daarvoor echter geen kosten in rekening mogen worden gebracht, hoogste 25 cent in rekening worden gebracht, welk bedrag bij f anco

Sluiten