is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijst van maximumprijzen krachtens Art. 2 en/of Art. 8 der Distributiewet 1916, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 10 juli 1918. No. 39500 afd. Crisiszaken. Bureau Volksvoeding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

12

— , mrt" ' JB.

^ Maximumprijzen vastgesteld ingevolge art. 8, 3de lid

Maximumprijzen der Distributiewet 1916.

vastgesteld ingevolge :

art. 2 der Groothandelprijs.' Tusschenhandelprijs. Kleinhandelprijs; Distributiewet 1916. !

! i .

.Afvallen. (Zie voor slachtafvallen onder vleesch.) \ f i^o per 100 K.G. —

a. aardappelschillen — — 0,75 per 100 K.G. —

b. groentenafvallen — ];50 per 100 K.G. —

c. bloed met hoogstens 80 pet. watergehalte — B« voor zooveel niet noodig voor de bereiding

van bloedworst — "4;— per 100 K.G. —

d. vleezige afvallen, niet geschikt voor men- j — schelijk voedsel doch wel voor de bereiding

van veevoeder - *►.'

(Alles geleverd binnen de grenzen eener ge- j ^H: meente, en, zoo deze bestaat, aan eene door het

gemeentebestuur aangewezen opslagplaats). J 1,50 per 100 K.G. —

e. Vischafvallen — _ 1,50 per 100 K.G. —

f. garnalëndoppen — _ 2,— per 100 K.G. —

g. krabben en zeesterren — — 2,50 per 100 K.G. —

h. puf — ~ _ 2,50 per 100 K.G.

i. nest _ 4— per 100 K.G.

j. ongepelde garnalen — — 5 — per 100 K.G. —

gekookt — 40— per 100 K.G. j

k. garnalenmeel met hoogstens 10 pet; vocht- i —

gehalte — 35,— per 100 K.G. —

l. garnalendoppennieel idem — 30,— per 100 K.G. —

m. krabben- en zeesterrenmeel idem — — 35,— per 100 K.G. —

n. vischmeel idem —

(Alles exclusief zak, geleverd boord-of wagonvrij, binnen de gemeente en onder aftrek van 50 cent per 100 K.G. wanneer het product ongemalen wordt geleverd.)