Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x

. Inhoudsopgave.

Blz.

Artikel 8, tweede lid 61

Het verbreken van contracten ingevolge eene distributieregeling . . 61

Artikel 8, derde lid 62

§ 1. Een ministerieele „standaard-circulaire" 62

Geldigheidsduur der maximumprijzen 62

Publiciteit j 62

Inbezitneming en bedreiging daarmee 63

Wijziging der maximumprijzen 63

Wat zijn groothandelprijzen? 63

Grossiersprijzen 163

Suiker * 64

Onvoldoende leveringen 64

Zeevisch 65

Soda 65

Afdrukken der hjst 65

§ 2. Verkoop bij kleinere hoeveelheden dan in de hjst genoemd . . 65

§ 3. Commissies van toezicht op de handhaving der maximumprijzen 66

Artikel 8, vierde lid 67

§ 1. Bedoelde bepalingen zijn vast te stellen door B. en W 67

§ 2. Geen onrechtmatige bevoordeeling 68

Artikel 9, eerste lid 68

Artikel 9, tweede lid 69

Inbezitneming door het Rijk 69

Artikel 10, eerste lid '. 69

Artikel 10, tweede lid 70

Verhouding tusschen gevangenisstraf en geldboete 70

Artikel 10, derde lid 70

§ 1. Bestemming der verbeurdverklaarde goederen 71

§ 2. Kunnen bussen en laden als verpakking worden aangemerkt? . 71

Artikel 11 71

Artikel 12, eerste lid 72

Artikel 12, tweede lid 72

Artikel 12, derde lid .' 73

§ 1. De mogelijkheid van verbeurdverklaring werkt vooral preventief 74

§ 2. Wat beteekent „met betrekking tot welke" 74

§ 3. Verkoop onder politietoezicht 74

Sluiten