is toegevoegd aan je favorieten.

De kieswet met uitvoeringsbesluiten en bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlagen

295

Lijstengroep b, enz.

(De verdere hjstengroepen worden achtereenvolgens op gelijke wijze als groep a behandeld.)

Aanwijzing van de candidaten, gekozen op de op zich zelve staande lijsten.

Lijst no plaatsen ...

De lijstkiesdeeler bedraagt : =

De aantallen stemmen verkregen door de candidaten van deze hjst bedragen, na overdracht der stemmen overeenkomstig artikel 103, tweede hd, der Kieswet:

Naam en voorletters (ot voornamen)

der candidaten ln de volgorde, Aantal stemmen door lederen

waarin ztj op de ltjst rijn geplaatst. candidaat verkregen.

(Indien een candidaat overleden is wordt dit hier vermeld.)

Diensvolgens verklaart het centraal stembureau dat op deze hjst het aantal stemmen vereischt om gekozen te zijn hebben verkregen:

Namen en voorletters (of voornamen) der gekozenen.

(De verdere op zichzelve staande hjsten worden achtereenvolgens op gelijke wijze behandeld.)