is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschen in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

zonderlinge voor dè familie kwalijk te ontcijferen letters, maar Van Arkel had het in zijn jeugd hooren voorlezen en toelichten door dominee Van Rogge, een vriend van de familie. En dat had zich vastgehecht in zijn sterk geheugen.

In dat testament stonden, naar de gebruiken van dien tijd, allerlei merkwaardige dingen: de erflater was begonnen met een soort van biecht omtrent zijn godsdienstinzichten aangaande de Drieëenheid, den dood en de eeuwigheid, met een paar vegen voor den „Paus van Rome," wat alles haarfijn door den dominee was uiteengezet; doch daarvan kon Van Arkel zich weinig meer herinneren. Dat waren van die dingen welke buiten zijn begrip en dus buiten zijn belangstelling vielen. Dan volgde er een omstandig verhaal van Dirk's levensloop: hij was te Gouda geboren, zijn vader behoorde daar tot het gilde van barbiers en glazenmakers; hij werd in de leer gedaan bij den kunstschilder Vinkenbosch die den knaap in het vak zou opleiden, en op ruim twintigjarigen leeftijd trok hij, te paard en door een knecht vergezeld, naar Rome,' waar hij eenige jaren verbleef. Op zijn terugreis vertoefde hij o. a. eenige maanden in Nantes, waar hij muurschilderingen vervaardigde in het bisschoppelijk paleis.

Uit een aan het stuk gehecht perkament bleek verder, dat Dirk van Arkel naar het oordeel van zijn neef en erfgenaam een schitterende toekomst zou hebben gehad, als hij betrekkelijk niet zoo jong gestorven was. Schaatsenrijdend was hij gevallen, had een been gebroken en aan de gevolgen daarvan is hij op 32-jarigen leeftijd gestorven. Op zijn ziekbed was hij profeet geworden en had voorspeld dat veel jaren later in hun geslacht