is toegevoegd aan uw favorieten.

De sterke

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

ze, „als je dat doen wilt, zal ik je heel dankbaar zijn.... En ik blijf toch van je houden, al wü je me niet meer zien...." Ze was zelf innerlijk verwonderd over die laatste woorden. Hield ze van Klaas? nee, niet bijzonder. Van niemand hield ze buitengewoon, van niemand behalve 't kind....

„Klaas, als je nu je gave nog vergezeld liet gaan van broederliefde...." zei Chris onvast.

„Ze kan best buiten die liefde," antwoordde Klaas kalm. Hij voelde zich zoo bevrijd. Jarenlang was Go een dagelijksche zorg voor hem geweest; aan hem had 't niet gelegen dat ze tenslotte toch verkeerd terecht kwam. Het moest dan maar zoo gaan. Eerst Frank, nu Go; twee lasten minder. Maar om Frank had hij verdriet; de dwarskop gaf dat juffie niet op, hoewel verscheidene rijke meisjes hem graag tot man wilden. Nee, doorzetten! Klaas had een hoogmoedig briefje terug gekregen, dat bij voortaan Klaas in niets meer noopte lastig te vallen. Catrien vond dat flink. Jawel, Catrien was blij dat hij en Frank eikaars gezelschap niet meer zochten....

Go gaf Narda een zoen. „Kom, ik maak me nog niet eens zoo druk als jij!"

„Ik zal je eens gauw opzoeken," beloofde Narda. „Doe je mijn groeten vast aan — eh.... Laddé?"

„Ja zeker," zei Go achteloos, terwijl ze zich naar Chris wendde. „Dag jongen! succes met je studie....

„Schrijf mij eens gauw, Gootje.... en pas goed op je gezondheid nu, hoor?"