is toegevoegd aan uw favorieten.

Het zoutmonopolie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 90 —

Blz.

Artikel 7.

Strafbepalingen: Hechtenis. Boete. Verbeurdverklaring 34

Intrekking van de vergunning tot zoutaanmaak... 36 Goederen, die verbonden en executabel verklaard kunnen worden voor opgelegde boeten en gerechtskosten 36

Artikel 8.

Wat geschieden moet met aangehaald en verbeurdverklaard zout 36

Uitkeering van eene belooning in geld voor het aanhalen van zout 36

2. Staatsblad 1910 No. 657. Zout. Semarang.

Artikel 1.

Verzekering van het recht toekomende aan de Inlandsche bevolking tot aanmaak van zout uit de zoutwaterwellen in de afdeeling Grobogan 38

Artikel 2.

Aanduiding van het afzetgebied voor het zout... 40

Artikel 3.

Vaststelling van de totale hoeveelheid jaarlijks aan te maken zout

Artikel 4.

1. 2.

40

Beperking der uitgestrektheid van de verdam¬

pingstoestellen in evenredigheid met de vastgestelde maximum-productie ". •• 42

Verplichte sluiting van den aanmaak zoodra die maximum-hoeveelheid is bereikt 42

Artikel 5.

Verplichting van den zoutmaker om het gewonnen product na eiken oogst ter weging te brengen naar de Gouvernementsweegloodsen 42

Artikel 6.

Naam en heffing eener belasting van de zoutmakers 44