is toegevoegd aan uw favorieten.

De zegelwet 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zegelwet 1917.

46

Art. 23.

gen koopen of land te mogen huren, welke eene verbintenis bevatten tegenover de gemeente (miss. 26 Juli 1917 no. 77, P. W. 11143).

8. Akten houdende een verklaring tegenover een verzekeraar, dat men zich tot het een of ander verplicht en dat het recht op uitkeering zal vervallen, indien blijkt dat het ongeval is te wijten aan het niet nakomen der bedoelde verplichting (miss. 8 Juni 1917 no. 82, P. W. 11143).

9. Bewijzen van inschrijving als abonné op een blad, aan het abonnement waarop een verzekering is verbonden (miss. 11 Juli 1917 no. 125, P. W. 11143).

10. Chertepartijen, voor zoover daarbij het schip niet geheel of ten deele ter beschikking wordt gesteld, dus zoowel het reis- als het tijdcharter (artt. 453 en 463 W. v. K.). Zie ook de aanteekening bij art. 56 (miss. 7 Dec. 1917 no. 102).

\\. Verklaringen van eigenaars van perceelen, waarvan huurders aansluiting verzoeken voor het verkrijgen van gas, water enz., waarbij gemachtigd wordt tot het leggen of wegnemen van leidingen, enz. (miss. 26 Juli 1917 no. 77) en de aanvragen en overeenkomsten inzake de voorziening van perceelen van drinkwater enz. (miss. 8 Febr. 1918 no. 92 en P. W. 11143).

12. Accoordbevindingen op brieven, waarbij verzocht wordt erkenning van de juistheid van opgaven, betreffende in bewaring genomen of in onderpand bezeten effecten en goederen (miss. 9 Aug. 1917 no. 50, P. W. 11143).

13. Verklaringen van vrijwaring bij verkoop van benaderd slachtvee, ook als de benadering voor Rijksrekening plaats heeft (miss. 10 Sept. 1917 no. 97, P.W. 11143). 0ïjk&

14. Akten van rectificatie (miss. 10 Aug. 1917 no. 9, P. W. 11143). I

15. Z.g. Eidesstattliche Erklarungen, waarbij de onderteekenaar verpüchtingen op zich neemt (miss. 29 Aug. 1917 no. 91, P. W. 11143).

16. Akten inhoudende de erkenning van eenig feit, b.v. de ontvangst van rekening en verantwoording, opdat