is toegevoegd aan je favorieten.

George Washington

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

„Ja generaal. Mylord wil Yorktown overgeven, wanneer u vier en twintig uur wapenstilstand wilt toestaan om de voorwaarden te regelen."

„Ik geef twee uur", antwoordde Washington onmiddellijk.

De Engelschman gaf terstond toe, waaruit bleek, dat Cornwallis slechts trachtte om nog het beste te maken van een hopeloozen toestand.

Washington deelde zijn voorwaarden mede en de Engelsche officier keerde naar Yorktown terug.

Tegen het vallen van den avond was men het over de voorwaarden eens en terwijl Sir Harry Clinton zich naar de Chesapeake baai haastte om de belegerden te hulp te komen, werden Lord Cornwallis en acht duizend man door de Amerikanen krijgsgevangen gemaakt.

Het nieuws deed als een loopend vuurtje de ronde, uit alle dertien staten stegen dankgebeden op, en George Washington's naam was op aller lippen.

Den negentienden October trokken de Engelschen hun vesting uit tusschen een dubbele rij Franschen en Amerikanen en legden hun wapens neer. Het was een warme, zonnige morgen, een zachte wind streek over de vernielde stad en het platgeschoten fort.

Washington, die te paard gezeten de Britsche troepen zag naderen, voelde dat zijn taak thans volbracht was.

Zij speelden een oud Engelsch liedje. Washington kende het bij naam, hij had het zijn broeder Lawrence vroeger wel hooren fluiten op Mount Vernon.

„The world turned upside down" heette het en de gedachte kwam bij Washington op dat het inderdaad de omgekeerde wereld was voor verscheidene van deze officieren, die in New-York feesten hadden gehouden, terwijl hij met zijn manschappen op de oevers der Delaware bijna omkwam van honger en koude, die op het „einde van den