is toegevoegd aan je favorieten.

George Washington

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN D. A. DAAMEN, 'S-GRAVENHAGE

De Nederlandsche Historische Romans

VAN

MARJORIE BOWEN

IK ZAL HANDHAVEN, 4e druk . . Ing. f 2.40, Qeb. f 2.90 BESCHERMER VAN HET GELOOF, 4e dr. „ -2.40, „ -2.90 VOOR GOD EN DEN KONING, 4e dr. „ - 2.40, „ - 2.90 DE HELD -2.40, „ -2.90

CAROLINE ATWATER MASON.

DE LELIE VAN ONS VORSTENHUIS, 4e druk,

Ing. f 1.90 Geb. f 2.90

FRANZ ROSEN.

DE ALPENKONINGIN, Roman uit het Zwitserse», bergleven.

Ing. f 2.40 Geb. f 2.90 (Een boek van eenvoudig leven en ontroerende tragiek. - BOEKENSCHOUW.)

RUNA.

WILDVOGEL. Uit het Zweedsch door A. Lukkien.

Ing. f 1.40 Geb, f 1.90

Een frisch boek, een goed boek voor lijders aan een „ongelukkige liefde", staalbad en arsenaal. Ja, er gaat kracht uit van dit boek. C. V.