is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale hygiëne tentoonstelling, Amsterdam 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eere» Voorzitter: Z.K.H. PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN.

COMITÉ:

Dr. E. J. ABRAHAMS, oud*Wethouder van de Volksgezondheid, Voorzitter.

Mr. PH. FALKENBURG, Secretaris van de Gemeente Amsterdam, Vice*Voorzitter.

Dr. M. DE HARTOGH, Lid v. d. Prov. Staten van Noord*Holland, Secretaris.

D. G. A. VAN DEN BERG, Lid der firma H. Heije & Zoon,

Amsterdam, Penningmeester. Dr. H. ALDERSHOFF, Geneesk. Inspecteur van de Volksgezond*

heid, Utrecht. v r\ Mej. N. A. C. CRIELARS, Lid van den Raad der Gemeente Amsterdam. Ir. R. A. GORTER, Directeur van het Veiligheidsmuseum, Amsterdam. Dr. M. R. HEYNSIUS VAN DEN BERG, Directeur van de

Amsterdamsche Vereeniging tot Bestrijding van'de Tuberculose. Mr. L. LIETAERT PEERBOLTE, Directeur*Generaal van de Volks*

gezondheid, te 's Gravenhage. Prof. Dr. R. H. SALTET, Hoogleeraar in de Hygiëne aan de

Universiteit te Amsterdam. Mevr. A. P. J. DEN TEX—DIKKERS, Secre+aresse van de Vak*

school voor Vrouwen* en Kinderkleeding te Amsterdam. Mr. G. VISSERING, President van de Nederlands ie Bank. Dr. G. A. M. VAN WAYENBURG, Privaatdocent in de Kinder*

psychologie aan de Universiteit te Amsterdam. J. A. VAN ZUTPHEN, Voorzitter van het Diamantbewerkers

Koperen*Stelenfonds ,,Nieuwe Levenskracht".

Adjunct'Secretarissen:

J. M. KYZER, Arts te Amsterdam.

Mevr. H. VAN RIJN VAN ALKEMADE-DE HARTOGH,

Amsterdam. * J. G. SALOMONSON, Arts te Amsterdam.

3