is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale hygiëne tentoonstelling, Amsterdam 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt en gewasschen wordt in de huiskamer, hoewel er een keuken is, waar de ramen dicht worden gehouden en al het huisraad er even onzindelijk uit ziet, slecht gebouwde woningen (vochtige woningen, rug aan rug gebouwd, bedsteden, alcoven), misbruik van alcohol enz. enz., het ontstaan van ziekten bevorderen. De gratis verkrijgbaar gestelde geschriften van de Nederlandsche Centrale Vereeniging geven de middelen tot verbetering aan.

Aan de hand van enkele voorbeelden zullen de bezoekers kunnen zien welke verwoestingen de tuberculose in het lichaam van den mensch "kari aanrichten. Naast de zieke organen zijn de gezonde opgesteld benevens bijbehoorende röntgenphoto's. Elk verstandig bezoeker begrijpt onmiddelijk dat een ziekte, dus ook de tuberculose, het best bestreden kan worden wanneer men in het begin naar den dokter gaat. Wel heeft hij gehoord van de wonderen door kwakzalvers verricht, maar als hij leest dat het Middel van Eilers b.v. bestaat uit:

Vette olie, ijzerpoeder, teer en petroleum, een geneesmiddel van het Staphorster Boertje bestaat uit:

Zoethout, sennabladen, kalmoeswortel, gemberwortel en zwavel, dat de ABDIJSIROOP (uit het niet bestaande KLOOSTER VAN SANTA PAULO) een mengsel is van aardappelsiroop, kaneelzuur en een weinig salicyl, verknoeit hij zijn geld niet aan deze „tering^ middelen", doch koopt er krachtig voedsel voor den zieke voor en de middelen die de huisdokter voorschreef.

De inzending van de Amsterdamsche Vereeniging tot be= strijding der tuberculose spreekt voor zich. Aangevuld met voor? werpen van de Nederlandsche Centrale Vereeniging wordt een duidelijk beeld gegeven van de plannen van onzen Minister van Arbeid: het verdeelen van ons land in districten, waarbij elk district voorzien wordt van een ConsultatiesBureau. In overleg met den huisarts, wordt hier uitgemaakt, wat in het belang van den patiënt en van het gezin kan worden gedaan. De huisbezoekster zal haar intrede doen In de woning, waar patiënten verblijven, als een weldoende fee: Zij ziet de nooden van het gezin en op haar voorstel komen zeer vele verbeteringen tot stand, die aan de ge= zondheid van het geheele gezin ten goede komen.

De afdeeling tuberculosebestrijding geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop patiënten thuis verpleegd kunnen worden, (afbeeldingen van huisverpleging in kamers, ligtenten, verplaatsbare aanbouwrjes), verpleging in dagsanatoria, sanatoria en openlucht* scholen.

Enkele voorbeelden worden gegeven, hoe door de verschillende genootschappen (Centrale Commissie, Centraal Genootschap voor

114