is toegevoegd aan uw favorieten.

De Europeesche oorlogsbrand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

89

de stad heeft meester gemaakt, kunnen die forten niets meer uit- k a a

r.h, t .. , ^ . ' benoorden de stad vooraad en levensm ddelen geleverd. Meer dan

richten of zij zouden de stad zelve gaan bombardeeren im, a a ♦ i „ ,

s uumudrueeren. vi fhonderd stuks vee van alle slag zi n n kudden van telkens vijftig

Luik was goed van proviand voorzien. Maandagmorgen 3 Augustus De S des de stad binnengekomen. Het aantal karrevrachten hooi, stroo en hout

- zoo schreef de Vlaamsche Gazet - hadden de Waalsche dorpen was des middags zoo groot, dat de geheele Universiteitsstraat meer