Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN PARLEMENTAIRE STUKKEN BETREFFENDE DE WET.

Koninklijke boodschap van 22 Februari 1913. Zitting 1912/1913, no. 261.

Voorloopig Verslag Tweede Kamer. Zitting 1913/1914, no. 61.

Memorie van Antwoord. Zitting 1913/1914, no. 61.

Eindverslag. Zitting 1913/1914, no. 61.

Nota van wijzigingen. Zitting 1918/1919, no. 8.

Amendementen Van Beresteyn. Zitting 1918/1919, no. 8.

Handelingen Tweede Kamer. Handelingen 1918/1919, blz. 2666— 2670.

Voorloopig Verslag Eerste Kamer. Bijl. Handel. 1918/1919, vel 167. Memorie van Antwoord en eindverslag als voren.

Sluiten