Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat onzerzijds door het weigeren van hulp, het in 1674 gesloten verdrag was geschonden.

Onze handel dreigde nu geheel verloren te gaan, evengoed als die van de andere Neutralen. We waren dan ook geneigd om ons aan te sluiten bij een door Rusland voorgesteld verbond van gewapende neutraliteit. De onderhandelingen over die aansluiting

Willem V hangt Zoutman den eerepenning om. Zijn gemalin met haar beide kinderen achter den Prins.

gingen langzaam. Intusschen kreeg Engeland het voorloopig handelsverdrag der Amsterdamsche kooplieden met Amerika m handen. Het wachtte nu niet langer af, maar verklaarde ons den oorlog. 10 December 1780 kwam de oorlogsverklaring: binnen twee maanden bad de vijand 200 schepen met een lading ter waarde van 15 milkoen gulden in handen!

Bovendien maakten de Engelscken zich spoedig meester van Demerary, Essequibo, St. Martin en St. Eustatius, onze bezittingen die in den smokkelkandel op Amerika zulk een belang-

480

Sluiten