is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH

84

en stammen; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1911. C. J. van der Vlis. Pormosaansche woordenlijst volgens een Utrechtsch

handschrift; Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, 18 (1842).

— Uittreksels in Adatrechtbundel XVIII. E. A. van Vloten. De Banau-districten in de residentie Palembang;

Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1878, II. H. A. Voet. Beantwoording der vraagpunten betreffende inlandsch

landbouwcrediet voor de afdeeling Soemedang (Preanger Begent-

schappen); Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 23 (1902). Dr. J. Ph. Vogel, zie Antwoorden. J. de Vogel, zie Uittreksel.

Mr. C. van Vollenhoven. Geen juristenrecht voor den inlander; De XX" Eeuw, 11 (1905).

Mr. C. van Vollenhoven. Het adatrecht van Nederlandsch-Indië, deel I (Leiden, 1906—1918).

Mr. C. van Vollenhoven. De inheemsche rechtspraak in Indië; Verhandelingen Indisch Genootschap, 27 October 1908.

Mr. C. van Vollenhoven. Miskenningen van het adatrecht (Leiden, 1909).

Mr. C. van Vollenhoven. Een adatwetboekje voor heel Indië (Leiden, 1910).

Mr. O. van Vollenhoven. Sprongen in de ontwikkeling van het gewoonterecht; Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 4" reeks, deel 11 (1912).

Mr. C. van Vollenhoven. De strijd om het adatrecht; Gids, 1914, II.

•Mr. G. van Vollenhoven. De novelle...; Weekblad van het Becht, 9820 (1915). — Overgenomen in Adatrechtbundel XII, blz. 8—6.

Mr C. van Vollenhoven. Afschaffing van de inheemsche rechtspraak " in Jogjakarta; Weekblad van het Becht, 10163 (1917).

Mr. C. van Vollenhoven. Antirouffaer (Naschrift op het rapport van 16 April 1904 over den agrarischen rechtstoestand der inlandsche bevolking op Java en Madoera); Bijdragen Koninklijk Instituut, 74 (1918).

Mr. C. van Vollenhoven. The study of Indonesian customary law; Illinois Law Beview, dl XIII (feestbundel voor prof. John H. Wigmore; 1918). — Overgedrukt in Philippine Law Beview, 5 (1919).

Mr. C. van Vollenhoven. De Indonesiër en zijn grond (Leiden, 1919). Mr. C. van Vollenhoven, zie Verordeningen inlandsch privaatrecht. Th. Volmering. Het koppensnellen bij de volken in den Oost-

Indischen Archipel; Koloniaal Tijdschrift, 1914, II. Dr. W. Volz. Noord-Sumatra ....I. Die Bataklander. II. Die Gajo-

lander, 2 dln (Berlin, 1909). Vonnis van den raad van justitie te Padang van 13 October 1892,

en arrest van het hooggerechtshof van 3 Augustus 1898;

Adatrechtbundel V, blz. 8—10. Vonnissen van de inheemsche en van de gouvernementsrechtspraak

in de residenties Benkoelen, Djambi en Lampongsche districten

(1906—1912); Adatrechtbundel VI, blz. 410—445.