Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

460 HET LAND VAN ZARATHUSTRA

Over de Perzische mythologie leest ge bijna niets dan dwaasheid (vgl. al dadelijk het eerste hoofdstuk van het „Tweede Boek"). En ook Cyrus' toespraken tot de Perzen zijn uitsluitend Helleensch. Hoeveel dieper groef Herodotus in de Perzische beschaving; ook in het donkere en sombere verbeeldingsleven der Angromainjusche Oud-Perzen (zie ook Schopenhauer, over Herodotus, p. 173, Die Welt als Wille und Vorstellung, Zweiter Band). En toch heeft Xenophon's Cyropaedie, al geeft ze geen menschbeelding van den grooten ouden Cyrus, als kunstwerk beteekenis, om de ontroering en schoonheid van Xenophon's eigen ziel die er in leeft, Vgl. ook prof. K. Kuipers' belangwekkende karakteristiek van Xenophon's Cyropaedie, p. 195—196: De ontwikkelingsgang der Grieksche letterkunde. Het verheugt mij, dat dr. Mendes da Costa in zijn voorwoord der vertaling van De geschiedenis van Abradatas en Panthea, Xenophon's Cyropaedie alle geschiedkundige waarde ontzegt als historisch document, doch als kunstwerk er hooge beteekenis aan toekent.

IRAN EN MAZDA

De oorspronkelijke godsdiensten die zich met andere elementen vermengden om later het Mazdeïsme te vormen en die de Iranische streken, den naam van „reine landen" verschaften, schijnen landbouwreligies te zijn geweest, welke Mensch en Aarde doen samenwerken. De zuivere vlam wierd vereerd en deze dubbele aanbidding bleef lang in den intiemen familiekring leven. Zie Rechts, L'homme et la terre, p. 432, dl, 1. „Certes, le culte du Feu est de tous le plus simple, le plus normal, le plus facile è comprendre et a justifier scientifiquement. Dès que l'homme, arraché è la terreur primitive, commenca de réfléchir sur les effets et sur les causes dans 1 'immense uni vers qui 1'entoure, ne dut-il pas trouver naturel d'adorer le grand astre d'oü, pour la Terre et ses habi tan ts, se dé verse toute vie ? Avant 1'aube, il fait froid, tout est triste, l'homme reste inquiet des songes de la nuit; mais dès que le soleil arrondit au-dessus de 1'horizon sa courbeétincelante, la nature frissonne d'amour,

Sluiten