Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Kempeb en de Belg Nicolaï, president van het hof van Luik, waren invloedrijke leden der commissie van redactie voor die nieuwe ontwerpen. Hieruit is voortgekomen, wat men gewoonljjk het burgerlijk wetboek van 1830 noemt. Het bestaat zoowel met een Hollandschen als een Pranschen tekst. Bij koninklijk besluit van 5 Juli 1830 (stbl. no. 41) was bepaald, dat het zou ingevoerd worden op 1 Februari 1831.

De Belgische opstand heeft de invoering van dit wetboek verhinderd. Bij koninklijk besluit van 5 Jannari 1831 (stbl. no. 1) is die invoering geschorst, totdat daaromtrent nader zou zijn beschikt. De wetboeken werden weer herzien en in overeenstemming gebracht met de belangen der oud-Nederlandsche provinciën. De herziene wetboeken zijn op 1 October 1838 ingevoerd.

Volgens art. 1 der wet van 16 Mei 1829 (stbl. no. 33) is te rekenen van den dag der invoering van het burgerlijk wetboek der Nederlanden „afgeschaft en zal ophouden kracht van wet te hebben het wetboek van Napoleon, met al de daartoe behoorende besluiten en verordeningen".

Naar dit artikel zal meermalen verwezen worden, als de vraag ter sprake komt, of hier te lande ingevoerde Fransche wetten, besluiten en verordeningen nog verbindende kracht bezitten.

Sluiten