is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gedijt niet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

gretig gebruik zou maken om hem voor geruimen tijd achter slot en grendel te brengen.

Hij gaf Castel eenige adressen in het noorden van Londen, waar zij'een veilig verblijf zouden vinden, benevens het adres van zijn makelaar, belovende dezen te zullen opdragen hun zoo noodig van dienst te zijn.

Castel en zijn makkers vonden aan de verkregen adressen inwoning en betrokken, ten einde geen argwaan op te wekken, geen gemeenschappelijke woning, doch ontmoetten elkander dagelijks in een der groote parken.

De voortdurende afzondering, de hun ongewone Engelsche levenswijze en de verveling maakten hun het verblijf te Londen uiterst pijnlijk, zoodat Henri en Bonnot, minder bedachtzaam en geduldig dan Castel, reeds spoedig te kennen gaven, liever alles te willen verduren dan dit eentonig leven langer te verdragen.

Gekweld door het heimwee dat den Franschman in den vreemde zoo spoedig overvalt, stelden zij voor naar Parijs terug te gaan en zich daar gedurende eenige maanden in een der buitenwijken schuil te houden, doch Castel wist hen van dit voornemen terug te brengen, hen wijzende op de gevaren die hen daar dreigden, indien de con-