Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het een, noch het ander, daarom bleef zijn leven een melancholiek drama zonder ontknooping. Barbey was het ook die in verband met Baudelaire den naam van Dante noemde. Maar de zilveren draad waarlangs de Florentijn door de diepste krochten heen ten slotte het licht hervond, was den negentienden eeuwschen Parijzenaar reeds in den eersten aanvang der ommegang uit de hand geglipt.

* * »

Ik ken geen gedicht dat zoo doordringend en zoo heftig de ijdele dwaasheid van dit leven uitspreekt als dit:

„O cerveaux enfantins!

Pour ne pas oublier la chose capitale, Nous avons vu partout, et sans 1'avoir cherché,

Du haut jusques en bas de 1'écheUe

fatale,

Le spectacle ennuyeux de 1'immortel

pêché:

La femme, esclave vile, orgueilleuse et

stupide,

• Sans rire s'adorant et s'aimant sans

dégout;

L'homme, tyran goulu, paillard, dur et

cupide,

Esclave de 1'esclave et ruisseau dans

1'égout;

8

Sluiten