Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

II. Een paar begrippen uit de wet.

Papier.

Art. 2. Deze wet (Zegelwet 1917) verstaat: onder papier, tevens perkament en iedere andere stof, waarop de aan zegelrecht onderworpen stukken zijn gesteld.' ■ De bepaling, dat „onder papier", tevens perkament en iedere andere stof, waarop de aan zegelrecht onderworpen stukken zijn gesteld wordt verstaan, is blijkens de Memorie van Toelichting opgenomen om de vraag af te snijden of b.v. ook op „linnen" geschreven stukken onder de bepalingen der wet vallen.

Buitengewoon gezegeld papier.

Art. 2. Deze wet (Zegelwet 1917) verstaat:

onder buitengewoon gezegeld papier, papier, dat op verzoek

van belanghebbenden van Rijkswege gestempeld is.

Het Rijk.

Art 2. Deze wet (Zegelwet 1917) verstaat: onder het Rijk, het Rijk in Europa.

's Rijks ambtenaar.

Art. 2. Deze wet (Zegelwet 1917) verstaat: onder -'s Rijks-ambtenaar, de ontvanger van de registratie of van het zegel met de ontvangst van zegelrechten belast.

Onderteekende stukken.

Art. 13. Voor de toepassing dezer wet worden stukken, welke voorzien zijn van een paraaf, het facsimilé van een handteekening of paraaf, of den afdruk van een naam- of paraafstempel, als onderteekende stukken beschouwd. ■ Blijkens de Memorie van Toelichting bestaat er voor den fiscus alle reden om dezelfde belasting te vorderen als van

Sluiten