Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Verder bestaat nog meeningsverschil of deze sluizen op één punt bij elkaar gebouwd, of wel over verschillende punten verdeeld moeten worden.

Dit laatste heeft het voordeel, dat de gelegenheid tot spuien niet meer afhankelijk zal zijn van de waterstanden binnen- en buitendijks op één punt van den dijk, doch dat meerdere punten gekozen kunnen worden die met betrekking tot opwaaiing van het water zoo verschillend mogelijk gelegen zijn.

Naar mij voorkomt zou een uitwateringssluis, met groot vermogen, gemaakt moeten worden in een der geulen ten Oosten van Wieringen. En nog eene, met kleiner vermogen, nabij Zurig aan de Friesche kust. Door het leggen van een zanddam langs de kust over de Makkumer waard, kan een ruim spuikanaal, tevens scheepvaartkanaal, ter vervanging van een gedeelte der ontworpen binnendijksche vaart, gemaakt worden.

Voor het bouwen der uitwateringssluizen kan de werkwijze gevolgd worden die veelvuldig wordt toegepast bij het maken van havendammen en kaaimuren. Van gewapend beton worden in geschikte havens caissons gebouwd. Deze worden drijvend naar de plaats van opstelling gevoerd en dan bezwaard, zoodat een vaste stand verzekerd is.

Indien gezorgd wordt, dat voor elke sluisopening het samenstel genoegzame stijfheid bezit dat de daarin aan te brengen bewegende deelen, zooals sluisdeuren en schuiven, niet kunnen vastloopen door schranking van het bouwwerk, dan is deze wijze van uitvoering wegens doelmatigheid en geringe kosten volkomen aanbevelenswaard.

AFSLUITING VAN DE ZUIDERZEE.

De plannen der Zuiderzee-Vereeniging voor het maken van den afsluitdijk werden in hoofdzaak door de Staats-

Sluiten