is toegevoegd aan uw favorieten.

Zuid-Afrikaanse monumenten album

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOEREDE.

DE toekomst van een volk rust op zijn verleden. Het is door de gedachtenis in ere houden van de roemrijke daden door de voorvaderen behaald dat de liefde tot het vaderland toeneemt, en de begeerte het hart vervult die na te streven en indien mogelik te overtreffen. En heeft het volk van Zuid-Afrika niet reden trots te zijn op het voorbeeld van die godvrezende mannen en vrouwen reeds van het toneel verdwenen, wier nakomelingen zij zijn, en die in ieder grote omwenteling gedurende de twee en een half eeuwen sedert de europese beschaving in het land werd overgebracht, geschitterd hebben ? In de gehele wereld is er geen land welks geschiedenis getuigt van groter en inniger toewijding aan plicht en ernstiger streven om te doen alleen wat rechtvaardig en recht is voor God en mens, dan ons land—Zuid Afrika.

Om dit in gedachtenis te houden is het dat de Eerwaarde A. Dreyer deze gedenkstukken van het verleden verzameld en uitgegeven heeft. Ik wijs slechts op één onder de vele, namelik de oude kerk, tans het Voortrekkers Museum, te Pietermaritzburg in Natal. Het zou tevergeefs zijn in enig ander land te zoeken naar een gebouw met een geschiedenis van lijden, moed en uiteindelike overwinning, geboren uit de gehechtheid aan God en Zijn Woord, gelijkstaande met die verbonden aan genoemd kerkje. Het is als een levende stem, die tot ieder Afrikaander hart met nadruk en onweerstaanbare kracht spreekt.

Het boek zij het tegenwoordig geslacht en de komende geslachten ten zegen !

GEO. M. THEAL.

Kaapstad, Oktober, 1916.

5