Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s®®®®®®®®®®®®®®®®'

<^®^®®®^®®®8®®®®®®>®®®®^^

leggen hulpgemaal en het ook niet onmogelijk zou zijn om motoren van de gewenschte grootte te leen of in huur te krijgen. Voor het leveren van den benoodigden stroom, kon men op de Gemeente Electriciteitswerken van Amsterdam rekenen.

Op 8 Februari had eene samenkomst plaats ten kantore van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat van Noord.Holland te Haarlem, waarbij de aannemers der dijkherstellingen, de K. E. M. en WERKSPOOR vertegenwoordigd waren. Op deze vergadering bood WERKSPOOR aan om in vier a vijf weken eene complete installatie van totaal circa 1400M3. per minuut (gerekend bij 1 Meter opvoerhoogte) geheel bedrijfsvaardig op te leveren. Niet alleen de noodige machinerieën zouden in dien korten tijd vervaardigd worden, ook het doen aanbrengen van de fundamenten en het plaatsen der machinerieën op den zeedijk nam WERKSPOOR op zich.

De opbrengst van het gemaal moest bepaald worden in verband met de grootte van de beschik, bare electromotoren, die door de eigenaren bereidwillig voor het goede doel werden afgestaan. Waar het in enkele gevallen voor hen een groot ongerief was deze motoren voor betrekkelijk langen tijd te moeten missen, komt hen hier een woord van lof toe, voor deze van hoogen gemeenschapszin ', getuigende daad. Een motor van 300 Pk. werd afgestaan door de firma Bloemendaal & Laan te Wormerveer, twee motoren van 250 Pk. stelden de Gemeente Electriciteitswerken te Amsterdam ter beschikking, terwijl de firma Crok & Laan, eveneens te Wormerveer, twee motoren van 160 Pk. in huur gaf.

Men besloot nu te maken: 4 pompen van ca. 200 M3. per minuut, met een persbuiswijdte

8

Sluiten