Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

en Zweden, maar, daar de economische belangen van de drie laatstgenoemde landen nergens met die van Frankrijk in botsing waren en die van Groot-Brittanje daarentegen wel, zoo is het duidelijk dat dit verbond alleen in het belang van Engeland was gesloten en dat dus Rusland, Oostenrijk en Zweden zich hadden laten overhalen om oorlog te voeren ten bate van Groot-Brittanje.

In zijn rug bedreigd werd het toen Napoleon onmogelijk zijn aanval op Engeland door te zetten; hij liet dus tijdelijk dit plan varen, marcheerde met zijn leger naar het oosten en versloeg de Oostenrijkers en de Russen bij Aüsterlitz.

Dit is dus een oorlog geweest die Napoleon zeer ongelegen kwam want op dat oogenblik al zijn krachten noodig hebbende tegen Engeland heeft hij natuurlijk geen moeilijkheden gezocht met Rusland en Oostenrijk maar werd hij door die landen bedreigd. Napoleon voerde dus in 1805 een verdedigingsoorlog.

Een verdedigingsoorlog kan zeer goed offensief worden gevoerd, daardoor toch verandert hij niet in een aanvalsof in een veroveringsoorlog.

Wordt tengevolge van handelingen van de tegenpartij een oorlog onvermijdelijk en zou, door het aannemen van een afwachtende houding het eigen land in gevaar komen dan is het verklaren van den oorlog en het onmiddellijk aanvallend optreden niet alleen gewettigd maar zelfs plicht en dan blijft toch de oorlog dien men voert een verdedigingsoorlog.

De oorlog met Rusland en Oostenrijk in 1805 brak uit op een voor Napoleon zoo ongunstig tijdstip dat men dien onmogelijk op rekening kan schuiven van zijn onverzadelijke veroveringszucht.

Deze krijg tegen Oostenrijk en Rusland is zoo lijnrecht in strijd met het karakter van Napoleon dat daaruit reeds

Sluiten